Abyste byli v bezpečí


AÅ¥ si říká, kdo chce, co chce, lidé nejsou tak mocní, jak by možná rádi byli. Příroda nad nimi pÅ™ece jen o nÄ›kolik stupínků vede. A je to tak dobÅ™e. V Å™adÄ› případů nám nezbývá nic jiného, než se snažit vyhnout nebezpeÄí, které příroda může pÅ™inášet, zabránit Å¡kodám a snažit se onu niÄivou sílu odklonit od svých obydlí, od svých životů. Jedním z tÄ›chto momentů je například i bouÅ™ka. Řada lidí bouÅ™ku miluje, mnoho lidí se jí bojí, zejména dÄ›ti. Jejich výskyt je Äastý zejména v letním období, nepodceňujme její sílu a nebezpeÄí!

Zkontrolujte svůj dům

V první Å™adÄ› se pro jistotu podívejte, zda je Váš dům opatÅ™en hromosvodem. A ihned vzápÄ›tí se snažte zamyslet, kdy naposledy u Vás byla provedena odborná revize hromosvodu? Pokud nevíte, na nic neÄekejte a honem si domluvte schůzku s odborným technikem, který Vám o provedené kontrole vystaví i revizní zprávu. Budete tak mít doklad, že je vÅ¡e v pořádku a zároveň splníte i povinnost, kterou Vám ukládá zákon. Nemusíte se pak již bát o svůj majetek ani o své zdraví. Požár rodinného domu bez pochyby není příjemná záležitost.