Udělali jste vše, co je potřeba zajistit jako prevenci úrazu elektrickým proudem?


Jste pojiÅ¡tÄ›ni proti požáru? Abyste se ve VaÅ¡em domÄ› cítili naprosto bezpeÄnÄ›, nezapomínejte na pravidelné revizní kontroly elektrického zařízení.Elektroinstalace v domÄ›, v bytÄ› i ve firemním objektu a veÅ™ejné budovÄ› musí být v konkrétnÄ› stanovených intervalech kontrolována. Servisu, na jehož konci vychází pravdivá revizní zpráva, vÄ›nuje pozornost profesionální firma, která je pÅ™ipravena podpoÅ™it každého provozovatele objektu s elektrickým zařízením, elektrickými spotÅ™ebiÄi v provozu i s využívaným elektrickým ruÄním nářadím v jeho povinnosti dle ÄŒSN provést pravidelný monitoring.

Hodnoty, uvedené v naÅ¡ich revizních zprávách, odpovídají skuteÄnosti

Monitoring správného pÅ™ipojení a bezpeÄné funkÄnosti konkrétních elektrických spotÅ™ebiÄů využívaných v domácnostech i ve firmách, elektrického ruÄního nářadí i ostatních zařízení pracujících na bázi odbÄ›ru elektrické energie, je doménou specializované firmy. Firmy, která splňuje svou odbornou Äinností veÅ¡keré certifikáty platné na mezinárodním poli